Гнатів Володимир Володимирович

Гнатів Володимир Володимирович в 1977 році закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут за спеціальністю „лікувальна справа”.

У 1984-1986 роках проходив навчання у клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології Українського інституту удосконалення лікарів м.Харкова зі спеціальності „анестезіологія”.

   З 1988 року кандидат медичних наук.

   Дисертацію «Нарушения кислородного бюджета и его коррекция при экзотоксическом шоке, обусловленном отравлениями психофармакологическими средствами и фосфорорганическими  инсектицидами (клинико-экспериментальное исследование)» захистив у спеціалізованій вченій раді при Українському інституті удосконалення лікарів зі спеціальності „анестезіологія” (диплом МД № 034113 від 11.11.88 р.).

   Доктор медичних наук. Дисертацію «Системний і реґіонарний кисневий баланс та периопераційна інтенсивна терапія при ускладнених формах виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки (клініко-експериментальне дослідження)» захистив у спеціалізованій вченій раді при Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України (диплом ДД № 005402 від 09.11.      2006 р.).

  Загальний стаж роботи – 39 років, в т.ч. зі спеціальності – 39 років.

        Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 24 роки, у т.ч. у даному навчальному закладі 24 роки.

Основні етапи педагогічної  та науково-педагогічної діяльності  у вищих закладах  освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

25.12.1991 р.- 20.02.1996 р. зарахований на посаду асистента кафедри шпитальної хірургії Тернопільського державного медичного інституту.

20.02.1996р. – доцент, диплом ДЦ № 003267 .

09.11.2006р. – доктор медичних наук, диплом ДД № 005402.

     2008 р. – професор кафедри хірургії з урологією та анестезіологією № 1

     2014 р. – професор кафедри анестезіології та реаніматології.  

Має 111 публікацій, з них 99 наукових та 12 навчально-методичного характеру. Співавтор  двох монографій, мультимедійного компакт-диску, двох навчальних посібників, авторського посвідчення та 4-х деклараційних патентів.

Наукові інтереси: особливості порушень кисневого балансу: діагностика, прогнозування, корекція при різних патологічних станах; серцево-легенево-мозкова реанімація.

 

Comments