Кафедра
Ivo Saliger: The Doctor The Girl And Death. (1920)

КАФЕДРА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА 
ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Адреса: вул. Клiнiчна, 1, Тернопiль, 46002
Тел.: +38 (0352) 273341

База кафедри – відділення анестезіології та інтенсивної терапії КЗ ТОР "Тернопільська університетська лікарня"

Штат кафедри: 1 професор, 3 доценти, 1 асистент,1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 
  • “Анестезіологія та інтенсивна терапія”; 
На кафедрі навчаються :
  • студенти медичного факультету ;
  •  студенти факультету іноземних студентів;
  • інтерни;
  • лікарі-курсанти.
за спеціальностями:
  • "лікувальна справа" (V курс); 
  • "післядипломна освіта"
за формою навчання:
  • очна.