Вас вітає кафедра анестезіології та інтенсивної терапії !

Ivo Saliger: The Doctor The Girl And Death. (1920)

Штат кафедри: 1 професор, 4 доценти, 1 асистент, 1 аспірант,  1 старший лаборант

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

“Анестезіологія та інтенсивна терапія”.

На кафедрі навчаються :

за спеціальностями:

за формою навчання: