Дисертаційні роботи, захищені працівниками кафедри


  1. Сікіринська Д.О. «Вплив краніоскелетної травми,ускладненої крововтратою,на функціональні і морфологічні порушення печінки у щурів з різною резистентністю до гіпоксії та їх корекція» 14.03.04-патологічна фізіологія (Тернопіль,2021)

  2. Сорока Ю.В. "Структурно-метаболічні зміни нирки та печінки зумовлені хронічною ендогенною неопластичною інтоксикацією та компонентами хіміотерапії" за спеціальністю 14.03.04- патологічна фізіологія (Тернопіль, 2014)

  3. Доброродній А.В. "Патогенетичні механізми розвитку кисневої недостатності при гострому респіраторному дистрес синдромі та їх корекція антигіпоксантами."за спеціальністю 14.03.04- патологічна фізіологія (Тернопіль, 2012)

  4. Костів О.І. "Периопераційне ведення хворих з атеросклеротичним ураженням аорти та її магістральниї артерій в поєднанні з ІХС" за спеціальністю 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія ( Київ, 2010)

  5. Гнатів В.В. "Системний і регіонарний кисневий баланс та периопераційна інтенсивна терапія при ускладнених формах виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки (клініко-експериментальне дослідження)": Дис… д-ра мед. наук: – Дніпропетровськ, 2006.

  6. Чепіль І.В. "КРІОКОРД-С” в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит та гнійно-септичну інфекцію в хірургії" за спеціальністю 14.01.03- хірургія (Тернопіль, 2005)

  7. Гнатів В.В. «Нарушения кислородного бюджета и его коррекция при экзотоксическом шоке, обусловленном отравлениями психофармакологическими средствами и фосфорорганическими инсектицидами (клинико-экспериментальное исследование)» Дис…к.мед.н. - Харків, - 1988.