Професорсько-викладацький склад кафедри

ГНАТІВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада — завідувач кафедри

Науковий ступiнь  — д-р. мед. наук 

Вчене звання  — професор

E-mail  hnativ@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

http://www.researcherid.com/rid/B-1774-2016
https://ua.linkedin.com/in/volodymyr-hnativ-774379113

ЧЕПІЛЬ ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь  — канд. мед. наук 

Вчене звання  — доцент

E-mail —  chepil@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КОСТІВ ОЛЬГА ІГОРІВНА  

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь  — канд. мед. наук

E-mail —  kostivo@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ДОБРОРОДНІЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь  —канд. мед. наук

Вчене звання  — доцент

E-mail —  dobrorodniyav@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

СОРОКА ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь  — канд. мед. наук

Вчене звання  — доцент

E-mail —  sorokauv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://ua.linkedin.com/in/yurii-soroka-b7506a107

Якимчук Олександр Миколайович

Посада —асистент кафедри

E-mail — yakymchuk_om@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації 

https://ua.linkedin.com/in/yurii-soroka-b7506a107

ГЕРАСИМЮК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада —аспірант кафедри

E-mail — herasymiuk_ko@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

https://ua.linkedin.com/in/yurii-soroka-b7506a107

МЕЛЬНИК ХРИСТИНА ВАСИЛІВНА

Посада - старший лаборант

E-mail - melnykhrystyna@tdmu.edu.ua