Професорсько-викладацький склад кафедри

ГНАТІВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада — завідувач кафедри

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

E-mail hnativ@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

http://www.researcherid.com/rid/B-1774-2016
https://ua.linkedin.com/in/volodymyr-hnativ-774379113

ЧЕПІЛЬ ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — chepil@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КОСТІВ ОЛЬГА ІГОРІВНА

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

E-mail — kostivo@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ДОБРОРОДНІЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь —канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — dobrorodniyav@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

СОРОКА ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — sorokauv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://ua.linkedin.com/in/yurii-soroka-b7506a107

СІКІРИНСЬКА ДІАНА ОЛЕГІВНА

Посада — асистент кафедри

E-mail — sikirynskado@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://ua.linkedin.com/in/yurii-soroka-b7506a107

ПЛИТКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Посада —аспірант кафедри

E-mail — plytka@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

https://ua.linkedin.com/in/yurii-soroka-b7506a107

МЕЛЬНИК ХРИСТИНА ВАСИЛІВНА

Посада - старший лаборант

E-mail - melnykhrystyna@tdmu.edu.ua