Вас вітає кафедра анестезіології та інтенсивної терапії !

Ivo Saliger: The Doctor The Girl And Death. (1920)

Штат кафедри: 1 професор, 4 доценти, 1 асистент, 1 старший лаборант

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

“Анестезіологія та інтенсивна терапія”.

На кафедрі навчаються :

  • студенти 5 курсу медичного факультету ;

  • студенти 5 курсу факультету іноземних студентів;

  • інтерни;

  • лікарі-курсанти

за спеціальностями:

  • лікувальна справа (V курс);

  • післядипломна освіта

за формою навчання:

  • очна.