Студентські наукові роботи виконуються на базі університетської лікарні у контексті комплексної міжкафедральної науково-дослідної роботи «Системні та органічні порушення за дії надзвичайних факторів на організм, механізми їх розвитку та патогенетична корекція (№ 0116 U003390)».

Щорічно студентський науковий гурток відвідують по 20-32 студенти 5-го та 6-го курсів.

Студенти-гуртківці приймають активну участь у засіданні наукового гуртка, де виступають із доповідями на заплановану тему, спільно із викладачами кафедри чергують у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії. Вони також виконують наукові роботи. Протягом останніх років підготовлено та представлено на конгресах та науково-практичних конференціях у ТНМУ та інших ВУЗах наступні доповіді:

1. Горішний М. (керівник – проф. Гнатів В.В.) Діагностичне значення дослідження функцій нирок при лікуванні коронавірусної хвороби (Сovid-19) ХХVI міжнародний конгрес студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 2021.

2. Теренда О., Процик М. (керівник – проф. Гнатів В.В.) Параметри тканинного дихання у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнену перитонітом. ХХVI міжнародний конгрес студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 2021.

3. Онищук З., Дулюк І. (керівник-проф. Гнатів В.В.). Дослідження внутрішньоплеврального тиску у щурів при спонтанному диханні та при моделюванні у них синдрому обструктивного сонного апное. ХХV міжнародний конгрес студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 2021.

4. Гиренко Н., Гончарук Ю. (керівник-проф. Гнатів В.В.) Моделювання у щурів напруженого пневмотораксу та дослідження танатогенезу. ХХV міжнародний конгрес студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 2021.

5. Тис О., Томечек М. (керівник – проф. Гнатів В.В.) Особливості застосування інфузійної терапії у хворих з політравмою ХХIV міжнародний конгрес студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 2020.

6. Лучинець Р., Войтюк В. (керівник – проф. Гнатів В.В.) Особливості застосування пропофолового наркозу в експерименті на щурах - ХХIV міжнародний конгрес студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 2020.


За доповіді на міжнародному медичному конгресі студенти З. Онищук та І. Дулюк (Тернопіль, 2021) отримали диплом другого ступеня (науковий керівник – Гнатів В.В.)

У 2020 році студенти З. Онищук та І. Дулюк вперше дослідили в експерименті величину внутрішньоплеврального тиску у щурів при спонтанному диханні та при моделюванні у них синдрому обструктивного сонного апное, Студенти Н. Гиренко та Ю. Гончарук моделювали у щурів напружений пневмоторакс та вивчали при цьому танатогенез.

Студенти Кібець Ю. та Старух Н. за доповідь «Особливості функціонування центральної нервової системи у студентів медичного та педагогічного університетів» отримали 3-тє місце на міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2019)

Студенти-гуртківці приймають активну участь у засіданні наукового гуртка, де виступають із доповідями на заплановану тему, спільно із викладачами чергують у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії. Вони також виконують наукові роботи. Зокрема, на 87-й науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині» у м. Івано-Франківську 22.03.2018 року студенти Тригуб Я. та Боднар О. отримали диплом 1 ступеня за доповідь « Оцінка ризику серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з транс уретральними резекціями аденоми простати» (науковий керівник – доц. Костів О.І.).

Диплом І ступеня отриманий гуртківцями Боднар О.О. та Тригуб Я.В. (2018 рік)

На ХХII міжнародному конгресі студентів і молодих вчених у м. Тернополі виступили зі своїми напрацюваннями в експерименті на тваринах такі гуртківці:

1. Петришин Юрій «Особливості реагування больового порогу пацієнтів в очікуванні операцій» (керівник – проф. Гнатів В.В.).

2. Наконечний Роман «Експериментальне порівняння ефективності антигіпоксантів у мишей в умовах гіпоксії фізичного навантаження» (керівник – проф. Гнатів В.В.).

Ці ж студенти підготували стендові доповіді, взяли участь у конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».

Куратор наукового гуртка – Гнатів Володимир Володимирович, доктор мед. наук, завідувач кафедри.

проф. Гнатів В.В. з гуртківцями (2018 рік)

Староста гуртка – Січкар Богдана Сергіївна, студентка 6 курсу 15 групи.

Студенти – гуртківці Боднар Оксана та Тригуб Яна приймуть участь у науково-практичній конференції «Боротьба з антибіотикорезистентністю у пацієнтів ВАІТ Тернопільської університетської лікарні», яка відбудеться у м. Вінниці 11-12.10.2018р.

Засідання наукового гуртка заплановано проводити під егідою наступних тем: Токсикологія в історичному аспекті та у наш час. Різні види отруєнь: клініка, діагностика,інтенсивна терапія. Випадки з практики. Патофізіологічні аспекти набряку-набубнявіння головного мозку. Серцево-легенево-мозкова реанімація: теоретичні та практичні аспекти. Критичні стани у практиці сімейного лікаря. Гостра церебральна недостатність, інтенсивна терапія. Центральна гемодинаміка у хворих на гіпертонічну хворобу. Післяреанімаційна хвороба та «запас міцності» органів і систем організму . Когнітивні порушення при наркозі: доопераційна підготовка. Когнітивні порушення при наркозі: вибір і оптимізація методики анестезії. Когнітивні порушення при наркозі: післяопераційна корекція. Сепсис, тяжкий сепсис та септичний шок: діагностика та ІТ. Гіпоксія у клініці невідкладних станів: клініка та інтенсивна терапія. Шоки, діагностика та інтенсивна терапія.