Контакти

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

ТДМУ імені І.Я. Горбачевського

вул. Клінічна, 1. м. Тернопіль.

Тел. (0352) 273341

Електронна пошта – <xir_anastez2>@tdmu.edu.ua

Місце знаходження