Патенти, отримані викладачами кафедри :

 1. Сполука з антигіпоксичною й антиоксидантною дією // Патент на корисну модель № 62302 Україна А61К 31/19 (2006.01), А61К 31/52 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01).
 2. Сполука з антиоксидантною і антигіпоксичної дією //– № u 201015129; Заявлено 15.12.2010; Опубліковано 25.05.2011, Бюл. № 10. Патент на корисну модель № 59792 Україна А61К 31/205 (2006.01), А61К 31/52 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01).
 3. The compound with antioxidant and anti-hypoxic action / / - № u 201015129; announced 15.12.2010, Published 25.05.2011, Bull. № 10. Patent for utility model number 59792 Ukraine A61K 31/205 (2006.01) A61K 31/52 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01).
 4. Коробко Д.Б., Олійник О.В. Сполука з антиоксидантною і антигістамінною дією. Пат. 59792 Україна; МПК А 61. 311205.-2011.-Бюл. №16.
 5. Спосіб превентивної профілактики гіпоксії при панкреонекрозах. Пат229.-Бюл. №11;2011 р.
 6. Патент на корисну модель № 59792 Україна А61К 31/205 (2006.01), А61К 31/52 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01). Сполука з антиоксидантною і антигіпоксичної дією //Коробко Д.Б., Олійник О.В., Посохова К.А., Овсеєнко К.О., Марущак М.І. – № u 201015129; Заявлено 15.12.2010; Опубліковано 25.05.2011, Бюл. № 10.
 7. Патент на корисну модель № 62302 Україна А61К 31/19 (2006.01), А61К 31/52 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01). Сполука з антигіпоксичною й антиоксидантною дією //Коробко Д.Б., Бєленічев І.Ф., Савчук С.О., Олійник О.В., Овсеєнко К.О. – № u 201100590; Заявлено 19.01.2011; Опубліковано 25.08.2011, Бюл. № 16.
 8. Патент UA 60229 U МПК: G09B 23/28 Спосіб превентивної профілактики гіпоксії при панкреонекрозі (Сушко Ю.І., Олійник О.В.). – № u 201014869. Заявлено 13.12.2010 р.; Опубл. 10.06.2011 р. Бюл. № 11. – 4 с.
 9. ПАТЕНТ на корисну модель № 81097. Спосіб лікування при паретичній кишковій непрохідності. /Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Гнатів В.В., Буряк А.Є.// Зареєстровано в Державному реєстрі патентів 25.06.2013, бюл. № 12.
 10. Патент України на корисну модель Автори: Демків І. Я., Лісничук Н. Є., Сорока Ю. В., Сорока І. О. Спосіб корекції синдрому ендогенної інтоксикації при канцерогенезі – 2016.
 11. Патент України на корисну модель Автори: Лісничук Н. Є., Демків І. Я., Сорока Ю. В., Сорока І. О. Спосіб корекції порушень про-та антиоксидантної систем в умовах індукованого онкогенезу – 2016.