Протягом останніх років працівники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії продовжували розробляти питання поглибленої діагностики та вдосконалення методів інтенсивної терапії пацієнтів у післяопераційному періоді з тяжкою соматогенною патологією.

Реанімаційний зал відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні (2018 рік)

У пацієнтів з панкреатитом, зокрема, панкреонекрозом, співробітниками кафедри широко застосовується раннє ентеральне харчування через катетер, введений за Трейтцеву зв’язку. При цьому «розвантажується» верхній відділ шлунково-кишкового тракту, стимулюється перистальтика кишечника, попереджається гастро-інтестинальна дисфункція та пацієнт отримує ефективне висококалорійне харчування.

Набула подальшого поширення концепція індивідуального підходу до анестезіологічного забезпечення операцій з урахуванням поліморбідності пацієнтів. Зокрема, у хворих з супутньою серцевою патологією при проведенні операцій оптимальним наркозом виявився інгаляційний, із використанням севорану, міоплегії та штучної вентиляції легенів. При супутній легеневій патології застосовуємо провідникові методи знеболювання, спінальну та епідуральну анестезію. При супутній нирковій недостатності – стовбурову анестезію з анальгоседацією.

Наркозний апарат Leon для проведення інгаляційних анестезій севораном (2017 рік)

Працівниками кафедри освоєно та широко застосовуються методики активної детоксикації, зокрема плазмоферез, гемосорбція, гемодіаліз. Проводиться інвазивне вимірювання артеріального тиску у пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії та моніторингу.

На даний час працівники кафедри працюють над оволодінням навиками проведення анестезіологічного забезпечення у кардіохірургічних хворих.

доц. Костів О.І. (друга справа) у складі кардіохірургічної бригади (2018 рік)

В 2015 р. ас. Сорока Ю.В. перебував на стажуванні в Університетській клінці (м.Тбілісі, Грузія), де поглиблював навики анестезіологічного забезпечення у хворих проктологічного профілю. Доц. Костів О.І. 12-19 січня 2018 р., республіка Молдова, для участі у тематичних курсах з підготовки викладачів симуляційного центру.


Доц. Костів О.І. в 2018 р. пройшла стажування по анестезіологічному забезпеченні кардіохірургічних операцій на базі інституту серцево-судинної хірургі ім. М.М. Амосова та відділення ВАІТ Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, активно приймає участь у забезпеченні кардіохірургіних операцій на базі Тернопільської Університетської лікарні.

Працівники кафедри проводять анестезіологічні забезпечення оперативних втручань у відділеннях абдомінальної хірургії, проктології, кардіохірургії та малоінвазивної хірургії. Беруть участь у клінічних та патанатомічних конференція університетської клініки, та надають консультативну допомогу в межах області.

Працівники кафедри чергують згідно графіка чергувань ВАІТ. Та забезпечують виїзди по «санавіації».

доц. Сорока Ю.В. з медичними сестрами на чергуванні у ВАІТ (2017 рік)