З початком 2023 року працівники кафедри продовжують свою консультативно-лікувальну роботу на базі лікувальних закладів області. Завідувач проф. Гнатів В.В. та  доценти кафедри беруть участь в обходах  відділення анестезіології та інтенсивної терапії, яке розташовується на базі двох блоків (блок В – післяопераційні хворі, та блок А – важкі пацієнти із септичними станами, гнійними ускладненнями, поліорганною недостатністю).  Враховуючи складність пацієнтів , які перебувають на лікуванні у ВАІТ, обходи хворих проводяться двічі на день. Працівники кафедри беруть участь у щоденних ранкових лікарських та патанатомічних конференціях. Беруть участь у роботі контрольно-експертних комісій при департаменті охорони здоров’я Тернопільської області, що включає в себе: аналіз медичної документації; підготовка та написання рецензій; підготовка експертного висновку; участь і виступи на засіданнях КЕК. Постійно вдосконалюють свої  знання та навики на різноманітних вебінарах та конференціях.

Працівники кафедри продовжують вдосконалювати свої професійні навики та розширили специфіку проведення анестезіологічного забезпечення у стоматології, зокрема і у дітей, а також проктології та гінекології.

Доц. Костів О.І. працює лікарем анестезіологом  на базі  відділення кардіохірургії і трансплантології, яке розпочало свою роботу  з червня 2022 року, виконує обов"язки завідувачки  відділення інтенсивної терапії. Не зважаючи на відносно короткий час,  вже є успіхи та результати роботи в операціях із пересадки серця та нирок. Відділення створювалося згідно із найвищими стандартами медицини, а лікарі  працювали над тим, щоб воно було високотехнологічне. Крім того, кардіохірурги беруться за найскладніші медичні випадки, оперуються пацієнти з механічними ускладненнями інфаркту міокарда, аневризмою аорти. Надається допомога з використанням сучасних міні-інвазивних технологій, виконуються гібридні операційні втручання.

 Залученні у досить складну галузь молоді працівники кафедри – аспірант Плитка О.П., яка успішно справляється із професійними вміннями.

 З квітня 2020 року і по даний час науково -педагогічні працівники  клінічних кафедр і, зокрема, кафедри анетсезіології та інтенсивної терапії, вдісторонені наказом МОЗ від лікувальної роботи на своїх базах. Але , незважаючи на це, висококваліфіковані кадри завжди затребувані і тому працівники кафедри не залишаються осторонь нагальних проблем (пандемія COVID-19) і своїми вміннями і знаннями рятують людські життя у "ковідних реанімація" інших лікавальних закладів, хоча і за сумісництвом. 

доц. Чепіль І.В. на чергуванні 

(м. Збараж, 2021 рік)

Лікувальна робота працівниками кафедри анестезіології та інтенсивної терапії здійснюється на базі Тернопільської університетської лікарні і, зокрема, ВАІТ. 

У 2021 році доц. Сороці Юрію та доц. Доброродньому Андрію були присвоєні вищі кваліфіаційні категорії зі спецільності "Анестезіологія". 

У відділенні  анестезіології та інтенсивної терапії працює 6 викладачів. Із них  5 лікарі  з вищою категорією, 1 – з другою категорією.

У 2020 році працівники кафедри забезпечували анестезіологічне забезпечення оперативних втручань у хірургічному, проктологічному відділеннях, відділенні малоінвазивної хірургії та кардіохірургічному відділенні лікарні. 

Доктор медичних наук, професор Гнатів В.В. проводить щоденні обходи у ВАІТ, консультують найважчих хворих у всіх відділеннях лікарні. Інші працівники мають по 2 чергування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії протягом місяця, проводять анестезіологічне забезпечення операцій. Що три місяці працівники міняють відділення, що сприяє зростанню професійних якостей.

У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, станом на 2020 рік, є 20 ліжок,  щороку лікується близько 1500 хворих, із них 75 % - післяопераційні хворі,  4,5 % – пацієнти із мозковою патологією, 2,5 % – із дихальною недостатністю, 2,3 % - із гострими отруєннями, 2,2 % із нирковою недостатністю,  1,5% - із шлунково-кишковими кровотечами,  1,3 % із гематологічною патологією, 0,9% - із гострими панкреатитами та інші.

У 2020 році працівники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії продовжили розробляти питання поглибленої діагностики та вдосконалення методів  інтенсивної терапії пацієнтів у післяопераційному періоді з тяжкою соматогенною патологією.

У 2020 році працівники кафедри активна включились у боротьбу з коронавірусною інфекцією Sars-Cov 2.


доц. Костів О.І. (справа) на чергуванні (2020 рік)

Оновлений реанімаційний зал відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні (2020 рік)

Шикорокого застосування у 2019 році у пацієнтів з панкреатитом, зокрема, панкреонекрозом, набули  раннє ентеральне харчування через катетер, введений за Трейтцеву зв’язку та пролонгована епідуральна анестезія за допомогою інфузійних помп. При цьому «розвантажується» верхній відділ шлунково-кишкового тракту, стимулюється перистальтика кишечника, попереджається гастро-інтестинальна дисфункція та пацієнт отримує ефективне висококалорійне харчування та адекватне знечулення.

У відповідних категорій хворих проводяться  мембранний плазмаферез, гострий гемодіаліз, медикаментозний фібриноліз при тромбоемболічних ускладненнях, різні методики неінвазивної вентиляції легенів за допомогою апаратів «Drager» та «Hamilton» контрольовані за об’ємом та тиском

Набула подальшого поширення концепція індивідуального підходу до анестезіологічного забезпечення операцій з урахуванням поліморбідності пацієнтів. Зокрема, у хворих з супутньою серцевою патологією при проведенні операцій оптимальним наркозом виявився інгаляційний, із використанням севорану, міоплегії та штучної вентиляції легенів. При супутній легеневій патології застосовуємо провідникові методи знеболювання, спінальну та епідуральну анестезію. При супутній нирковій недостатності – стовбурову анестезію з анальгоседацією.


доц. Костів О.І. з представниками української делегації на заводі Hamilton (Берн, Швейцарія, 2020 рік)

        Працівниками кафедри освоєно та широко застосовуються методики активної детоксикації, зокрема плазмоферез, гемосорбція, гемодіаліз. Проводиться інвазивне вимірювання артеріального тиску у пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії та моніторингу.

На даний час працівники кафедри працюють над оволодінням навиками проведення анестезіологічного забезпечення у кардіохірургічних хворих.

доц. Костів О.І. (крайня справа) у складі кардіохірургічної бригади (2020 рік)

доц. Костів О.І. (друга справа) у складі кардіохірургічної бригади (2018 рік)

 В 2015 р. ас. Сорока Ю.В. перебував на стажуванні в Університетській клінці (м.Тбілісі, Грузія), де поглиблював навики анестезіологічного забезпечення у хворих проктологічного профілю. Доц. Костів О.І. 12-19 січня 2018 р., республіка Молдова, для участі у тематичних курсах з підготовки викладачів симуляційного центру.  

    Доц. Костів О.І.  в 2018 р. пройшла стажування по анестезіологічному забезпеченні кардіохірургічних операцій на базі інституту серцево-судинної хірургі ім. М.М. Амосова та відділення ВАІТ Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, активно приймає участь у забезпеченні кардіохірургіних операцій на базі Тернопільської Університетської лікарні.

В 2019 р. доц. Сорока Ю.В. перебував на стажуванні в Університетській клінці (м.Вроцлав, Польща), де поглиблював навики анестезіологічного забезпечення у хворих з гострою хірургічною патологією.

  Працівники кафедри проводять анестезіологічні забезпечення оперативних втручань у відділеннях абдомінальної хірургії, проктології, кардіохірургії та малоінвазивної хірургії. Беруть участь у клінічних та патанатомічних конференція університетської клініки, та надають консультативну допомогу в межах області.

       Працівники кафедри чергують згідно графіка чергувань ВАІТ. Та забезпечують виїзди по «санавіації». 

доц. Сорока Ю.В. з медичними сестрами на чергуванні у ВАІТ (2017 рік)