Лікувальна робота

Протягом останніх років працівники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії продовжували розробляти питання поглибленої діагностики та вдосконалення методів інтенсивної терапії пацієнтів у післяопераційному періоді з тяжкою соматогенною патологією.

Реанімаційний зал відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні

У пацієнтів з панкреатитом, зокрема, панкреонекрозом, співробітниками кафедри широко застосовується раннє ентеральне харчування через катетер, введений за Трейтцеву зв’язку. При цьому «розвантажується» верхній відділ шлунково-кишкового тракту, стимулюється перистальтика кишечника, попереджається гастро-інтестинальна дисфункція та пацієнт отримує ефективне висококалорійне харчування.

Набула подальшого поширення концепція індивідуального підходу до анестезіологічного забезпечення операцій з урахуванням поліморбідності пацієнтів. Зокрема, у хворих з супутньою серцевою патологією при проведенні операцій оптимальним наркозом виявився інгаляційний, із використанням севорану, міоплегії та штучної вентиляції легенів. При супутній легеневій патології застосовуємо провідникові методи знеболювання, спінальну та епідуральну анестезію. При супутній нирковій недостатності – стовбурову анестезію з анальгоседацією.

Наркозний апарат Leon для проведення інгаляційних анестезій севораном

Працівниками кафедри освоєно та широко застосовуються методики активної детоксикації, зокрема плазмоферез, гемосорбція, гемодіаліз. Проводиться інвазивне вимірювання артеріального тиску у пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії та моніторингу.

На даний час працівники кафедри працюють над оволодінням навиками проведення анестезіологічного забезпечення у кардіохірургічних хворих.