З квітня 2020 року і по даний час науково -педагогічні працівники клінічних кафедр і, зокрема, кафедри анетсезіології та інтенсивної терапії, вдісторонені наказом МОЗ від лікувальної роботи на своїх базах. Але , незважаючи на це, висококваліфіковані кадри завжди затребувані і тому працівники кафедри не залишаються осторонь нагальних проблем (пандемія COVID-19) і своїми вміннями і знаттями рятують людські життя у "ковідних реанімація" інших лікавальних закладів, хоча і за сумісництвом.

Лікувальна робота працівниками кафедри анестезіології та інтенсивної терапії здійснюється на базі Тернопільської університетської лікарні і, зокрема, ВАІТ. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії працює 6 викладачів. Із них 3 лікарі з вищою категорією, 2 – з першою та 1 – з другою категорією.

У 2020 році працівники кафедри забезпечували анестезіологічне забезпечення оперативних втручань у хірургічному, проктологічному відділеннях, відділенні малоінвазивної хірургії та кардіохірургічному відділенні лікарні.

Доктор медичних наук, професор Гнатів В.В. проводить щоденні обходи у ВАІТ, консультують найважчих хворих у всіх відділеннях лікарні. Інші працівники мають по 2 чергування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії протягом місяця, проводять анестезіологічне забезпечення операцій. Що три місяці працівники міняють відділення, що сприяє зростанню професійних якостей.

У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, станом на 2020 рік, є 20 ліжок, щороку лікується близько 1500 хворих, із них 75 % - післяопераційні хворі, 4,5 % – пацієнти із мозковою патологією, 2,5 % – із дихальною недостатністю, 2,3 % - із гострими отруєннями, 2,2 % із нирковою недостатністю, 1,5% - із шлунково-кишковими кровотечами, 1,3 % із гематологічною патологією, 0,9% - із гострими панкреатитами та інші.

У 2020 році працівники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії продовжили розробляти питання поглибленої діагностики та вдосконалення методів інтенсивної терапії пацієнтів у післяопераційному періоді з тяжкою соматогенною патологією.

Оновлений реанімаційний зал відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні (2020 рік)

Шикорокого застосування у 2019 році у пацієнтів з панкреатитом, зокрема, панкреонекрозом, набули раннє ентеральне харчування через катетер, введений за Трейтцеву зв’язку та пролонгована епідуральна анестезія за допомогою інфузійних помп. При цьому «розвантажується» верхній відділ шлунково-кишкового тракту, стимулюється перистальтика кишечника, попереджається гастро-інтестинальна дисфункція та пацієнт отримує ефективне висококалорійне харчування та адекватне знечулення.

У відповідних категорій хворих проводяться мембранний плазмаферез, гострий гемодіаліз, медикаментозний фібриноліз при тромбоемболічних ускладненнях, різні методики неінвазивної вентиляції легенів за допомогою апаратів «Drager» та «Hamilton» контрольовані за об’ємом та тиском

Набула подальшого поширення концепція індивідуального підходу до анестезіологічного забезпечення операцій з урахуванням поліморбідності пацієнтів. Зокрема, у хворих з супутньою серцевою патологією при проведенні операцій оптимальним наркозом виявився інгаляційний, із використанням севорану, міоплегії та штучної вентиляції легенів. При супутній легеневій патології застосовуємо провідникові методи знеболювання, спінальну та епідуральну анестезію. При супутній нирковій недостатності – стовбурову анестезію з анальгоседацією.


доц. Костів О.І. з представниками української делегації на заводі Hamilton (Берн, Швейцарія, 2020 рік)

Наркозна станція Leon для проведення інгаляційних анестезій севораном (2018 рік)

Працівниками кафедри освоєно та широко застосовуються методики активної детоксикації, зокрема плазмоферез, гемосорбція, гемодіаліз. Проводиться інвазивне вимірювання артеріального тиску у пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії та моніторингу.

На даний час працівники кафедри працюють над оволодінням навиками проведення анестезіологічного забезпечення у кардіохірургічних хворих.

доц. Костів О.І. (крайня справа) у складі кардіохірургічної бригади (2020 рік)


доц. Костів О.І. (друга справа) у складі кардіохірургічної бригади (2018 рік)

В 2015 р. ас. Сорока Ю.В. перебував на стажуванні в Університетській клінці (м.Тбілісі, Грузія), де поглиблював навики анестезіологічного забезпечення у хворих проктологічного профілю. Доц. Костів О.І. 12-19 січня 2018 р., республіка Молдова, для участі у тематичних курсах з підготовки викладачів симуляційного центру.


Доц. Костів О.І. в 2018 р. пройшла стажування по анестезіологічному забезпеченні кардіохірургічних операцій на базі інституту серцево-судинної хірургі ім. М.М. Амосова та відділення ВАІТ Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, активно приймає участь у забезпеченні кардіохірургіних операцій на базі Тернопільської Університетської лікарні.

В 2019 р. доц. Сорока Ю.В. перебував на стажуванні в Університетській клінці (м.Вроцлав, Польща), де поглиблював навики анестезіологічного забезпечення у хворих з гострою хірургічною патологією.

Працівники кафедри проводять анестезіологічні забезпечення оперативних втручань у відділеннях абдомінальної хірургії, проктології, кардіохірургії та малоінвазивної хірургії. Беруть участь у клінічних та патанатомічних конференція університетської клініки, та надають консультативну допомогу в межах області.

Працівники кафедри чергують згідно графіка чергувань ВАІТ. Та забезпечують виїзди по «санавіації».

У 2020 році працівники кафедри активна включились у боротьбу з коронавірусною інфекцією Sars-Cov 2.

доц. Костів О.І. (справа) на чергуванні (2020 рік)

доц. Сорока Ю.В. з медичними сестрами на чергуванні у ВАІТ (2017 рік)