Доброродній Андрій Володимирович

Доброродній Андрій Володимирович, закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю лікувальна справа у 2007 році.

В 2007-2009 роках навчався в інтернатурі по анестезіології та інтенсивній терапії на базі КЗ ТОР «Тернопільська обласна клінічна лікарня» м. Тернополя.

У 2009 – 2011 роках проходив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі хірургії з анестезіологією, урологією та малоінвазивними ендоскопічними технологіями Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

З 2011 по 2014 рік працював на посаді асистента кафедри хірургії з анестезіологією № 2 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

З 2014 року по даний час працює на посаді асистента кафедри анестезіології та реаніматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Проводить консультативну та лікувальну роботу на базі відділення інтенсивної терапії КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня».

У 2013 році захистив наукову роботу на тему «Патогенетичні механізми розвитку кисневої недостатності при гострому респіраторному дистрес-синдромі та їх корекція антигіпоксантами» і отримав науковий ступінь кандидата медичних наук.

Доц. Доброродній Андрій Володимирович у своїй дисертаційній роботі в експерименті на тваринах моделював гострий респіраторний дистрес-синдром. Він дослідив закономірності порушень кисневого балансу та зумовлених ним відхилень перикисного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, імунологічної резистентності, ендогенної інтоксикації, а також структурних порушень легень, печінки, серця при цій патології та ефективність профілактичного застосування антигіпоксантів - мексидолу, корвітину та їх комбінацій.

Наукові інтереси: оптимізація анестезіологічних забезпечень пацієнтів в абдомінальній хірургії та проктології; проблеми гіпоксії та практичне застосування антигіпоксантів.

Автор 29 наукових робіт, 3 Патентів України на корисну модель.