Костів Ольга Ігорівна

Костів Ольга Ігорівна, закінчила Тернопільську державну медичну академію імені. І.Я. Горбачевського за спеціальністю лікувальна справа в 2002 році. В 2002-2004 роках навчалась в магістратурі на кафедрі хірургії з анестезіологією Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського.

З 2004 року працювала асистентом кафедри хірургії з анестезіологією Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію, рішенням ВАК присвоєний вчений ступінь кандидата медичних наук.

З жовтня 2014 р. по даний час працює доцентом кафедри анестезіології та реаніматології Тернопільського державного медичного університету.

Автор більше 30 наукових та навчально-методичних робіт.

Доц. Костів Ольга Ігорівна проводила клінічні дослідження у хворих з атеросклеротичним ураженням аорти та її магістральних гілок у поєднанні з ішемічною хворобою серця. Вона визначала індекси ризику розвитку кардіальних ускладнень, їхні прогностичні критерії та розробила і обґрунтувала комплексну програму анестезіологічного забезпечення периопераційного періоду у таких хворих.

Наукові інтереси: серцево-легенево – мозкова реанімація; кардіоанестезіологія; анестезіологія при малоінвазивних операційних втручаннях; провідникові методи знеболювання.