Сорока Юрій Вікторович

Сорока Юрій Вікторович закінчив медичний факультет Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського в 2007 році за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою.

В 2009 р. Сорока Ю.В. здобув кваліфікацію магістра медицини з анестезіології та інтенсивної терапії.

В 2009 р. Сорока Ю.В. закінчив інтернатуру за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія», в серпні 2009 року працював лікарем- анестезіологом Кременецької ЦРКЛ.

З вересня 2009 по червень 2011 року навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія» при кафедрі хірургії з анестезіологією № 2 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського».

З 2011 року асистент кафедри хірургії з анестезіологією №2 (з 2014 року- анестезіології та реаніматології).

В 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Структурно-метаболічні зміни нирки та печінки зумовлені хронічною ендогенною неопластичною інтоксикацією та компонентами хіміотерапії.

Сорока Ю.В. має 48 друкованих робіт з них 18 цитуються у наукометричних базах Scopus та Web of science , 5 деклараційних патентів на корисну модель, 3 інформаційних листи.

З 2017 року на посаді доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. У 2018 році отримав диплом про присвоєння наукового ступеня доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

У сферу наукових і професійних інтересів входять: інтенсивна терапія невідкладних станів, "minimal flow" та "low flow anestesia" інгаляційними анестетиками, сепсис, ЧМТ та реабілітація після них.