Силабуси з дисципліни

Силабус_анестезіології_та_ІТ.pdf