На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

Плитка Олена Василівна

ПЛИТКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

У 2016 році закінчила ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 р. – 30.06.2023 рік

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: Патофізіологічні особливості імунної системи та кисневого балансу при перитонеальному сепсисі (клініко-експериментальне дослідження)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гнатів В.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

1. Плитка О.В. Маркери імунного дисбалансу при перитонеальному сепсисі.// «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». - 2020. - №1.-С. 87-88.

2. Плитка О.В. Імунний дисбаланс при перитонеальному сепсисі.// ««Здобутки клінічної та експериментальної медицини». -2020. - №1.

3. Плитка О.В. Порушення імунної системи, що виникають при перитонеальному сепсисі.// «Актуальні питання клiнiчної медицини». -2020. -№1.