На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

ГЕРАСИМЮК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 Закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю лікувальна справа у 2014 році.

В 2014-2016 роках навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Анестезіологія» на базі КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» м. Тернополя.

 Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2022 р. – 30.06.2026 рік

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Кисневий баланс та його корекція на етапах лікування кардіохірургічних хворих (клініко-експериментальне дослідження)».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гнатів В.В.

Наукові публікації

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

Cертифікат №100034 Herasymiuk Kateryna.pdf
Сертифікат №101441 Herasymiuk Kateryna.pdf
v8_2B09_28e0.pdf