На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ПЛИТКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

У 2016 році закінчила ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 р. – 30.06.2023 рік

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: Патофізіологічні особливості імунної системи та кисневого балансу при перитонеальному сепсисі (клініко-експериментальне дослідження)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гнатів В.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи: 

1.       Плитка О.В. Маркери імунного дисбалансу при перитонеальному сепсисі.// «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». - 2020. - №1.-С. 87-88.

2.       Плитка О.В. Імунний дисбаланс при перитонеальному сепсисі.// ««Здобутки клінічної та експериментальної медицини». -2020. - №1.

3.       Плитка О.В. Порушення імунної системи, що виникають при перитонеальному сепсисі.// «Актуальні питання клiнiчної медицини». -2020. -№1.


Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

HLST 400 Student Participation Certificate 2021 - O. Plytka.pdf

ГЕРАСИМЮК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 Закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю лікувальна справа у 2014 році.

В 2014-2016 роках навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Анестезіологія» на базі КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» м. Тернополя.

 Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2022 р. – 30.06.2026 рік

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Кисневий баланс та його корекція на етапах лікування кардіохірургічних хворих (клініко-експериментальне дослідження)».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гнатів В.В.

Наукові публікації

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

Cертифікат №100034 Herasymiuk Kateryna.pdf
Сертифікат №101441 Herasymiuk Kateryna.pdf
v8_2B09_28e0.pdf