1. І.В. Чепіль. Характер мікрофлори та її чутливість до антибіотиків у хворих на гострий деструктивний панкреатит // Шпитальна хірургія. – 2013. – №2. – С.90– 93.

2. І.В.Чепіль. Дезінтоксикаційна терапія у комплексному лікуванні хворих нирковою недостатністю // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №2. – С.57– 59.

3. Гурʹєв С.О. Переваги використання провідникових методів знеболювання у постраждалих з полі травмою за допомогою апарату «Stimuplex» / Чепіль І.В., Цвях А.І. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №4. – С.41– 43.

4. Організація навчального процесу на кафедрі хірургії з анестезіологією №2.// Медична освіта.- № 3.-С.123-126./ О.В.Олійник, В.В.Гнатів, А.Р.Вайда, А.Я.Господарський, І.В.Чепіль, О.І.Костів.

5. Анестезіологічне забезпечення пластики передньої зхрещеної зв’язки колінного суглоба під артроскопічним контролем// Матеріали підсумкової науково практичної конференції. 18 червня 2013 року-Тернопіль. ТДМУ »Укрмедкнига» 2013.-Грубар Ю.О., Костів О.І., Мельничук В.В., Щур М.І.

6. ANESTESIOLOGY AND INTENSIVE CARE (Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Олійник О.В., Потупалова Т.В., Чепіль І.В., Костів О.І.) Тернопіль, Укрмедкнига, 2014р.- посібник.-214 с.

7. Чепіль І.,Тригуб Р., Чепіль М. Провідникові методи анестезіі в судинній хірургіі на фоні поліморбітності.

Матеріали ХІХ міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. 27-28 Квітня 2015 р. м. Тернопіль.— С. 110.

8. ДВЗ-синдром - актуальні та невирішені питання / Чепіль І., Чепіль М., Костів О., та ін. Матеріали XVII міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. 22-24 Квітня 2013 р. м. Тернопіль.— С. 84.

9. I.Chepil, M.Chepil, A. Ryzhkovskyi, R. Tryhub. Advantages of conduction anaesthesia during the lower extremities surgeries. Шпитальній хірургія.-2015.-N 3.— С.43-44.