1. Корекція кетоацидозу у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом // Чепіль Іванна, Левчук Павло, Вівчар Мар»яна / XXIV міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених .- Матеріали конгресу .-2021.- С.184

 2. Корекція кетоацидозу у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом./ Чепіль І., Вівчар М., Левчук П. // Матеріали ХXIV міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. 15-16 Квітня 2020 р. м. Тернопіль.— С. 84-86

 3. Гнійно-септична патологія заочеревинного простору: досвід діагностики та лікування./ І.М. Дейкало, Запорожан С.Й., Чепіль І.В., Никитюк М.М.// Шпитальна хірургія.Журнал імені Л. Я. Ковальчука.2018. No 4.- С. 111-113.

 4. Клінічний випадок защемленої ретростернальної грижі/ Шульга Д.Ф,, Ткачук О.А.,Чепіль І.В. // Шпитальна хірургія.Журнал імені Л. Я. Ковальчука.2018. No 4.- С. 84-86.

 5. Клінічний випадрк ускладненого перебігу дивертикульозутовстої кишки./ Шульга Д.Ф,, Ткачук О.А.,Чепіль.// Шпитальна хірургія.Журнал імені Л. Я. Ковальчука.2017. No 2.- С. 103-105

 6. . Advantages of conduction anaesthesia during the lower extremities surgeries./ I.Chepil, M.Chepil, A. Ryzhkovskyi, R. Tryhub // Шпитальній хірургія.-2015.-N 3.— С.43-44.

 7. . Характер мікрофлори та її чутливість до антибіотиків у хворих на гострий деструктивний панкреатит./ І.В. Чепіль // Шпитальна хірургія. – 2013. – №2. – С.90– 93.

 8. Дезінтоксикаційна терапія у комплексному лікуванні хворих нирковою недостатністю./ І.В.Чепіль. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №2. – С.57– 59.

 9. Переваги використання провідникових методів знеболювання у постраждалих з полі травмою за допомогою апарату «Stimuplex» / Гурʹєв С.О.,Чепіль І.В., Цвях А.І. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №4. – С.41– 43.

 10. Організація навчального процесу на кафедрі хірургії з анестезіологією №2./О.В.Олійник, В.В.Гнатів, А.Р.Вайда, А.Я.Господарський, І.В.Чепіль, О.І.Костів.//Медична освіта.- № 3.-2015-С.123-126.

 11. Анестезіологічне забезпечення пластики передньої зхрещеної зв’язки колінного суглоба під артроскопічним контролем./ Грубар Ю.О., Чепіль І.В., Мельничук В.В., Щур М.І.// Матеріали підсумкової науково практичної конференції. 18 червня 2013 року-Тернопіль. ТДМУ »Укрмедкнига» 2013.-

 12. ANESTESIOLOGY AND INTENSIVE CARE (Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Олійник О.В., Потупалова Т.В., Чепіль І.В., Костів О.І.) Тернопіль, Укрмедкнига, 2014р.- посібник.-214 с.

 13. Провідникові методи анестезіі в судинній хірургіі на фоні поліморбітності./ Чепіль І.,Тригуб Р., Чепіль М. // Матеріали ХІХ міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. 27-28 Квітня 2015 р. м. Тернопіль.— С. 110.

 14. ДВЗ-синдром - актуальні та невирішені питання / Чепіль І., Чепіль М., Костів О., та ін. // Матеріали XVII міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. 22-24 Квітня 2013 р. м. Тернопіль.— С. 84.